Menu

Regulamin

Regulamin zakupów w serwisie artebuild.com

jest firma

deDora ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Mrongowiusza 4/1
11-015 Olsztynek
NIP: 2080000485
KRS: 0000418554

SŁOWNICZEK:

§ 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

§ 2. Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny podane na stronie artebuild.compodawane są w złotych polskich i zawierają podatek.
 2. Ceny zamieszczone przy produktach nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną, jest cena produktu podana na stronie artebuild.com
 4.  w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie artebuild.com nie łączą się z żadnymi innymi promocjami i kartami Stałego Klienta bądź VIP.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, wraz z ewentualnymi kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.
 7. Koszt dostawy doliczany jest na fakturze, proporcjonalnie do cen zakupionych produktów.
 8. artebuild.com zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 9. Kupony upominkowe są do wykorzystania na dowolny zakup w sklepie artebuild.com .Każdy Kupon ma postać sześcioznakowego kodu, można go uzyskać kupując dowolne produkty w sklepie w okresie promocyjnym lub dokonując zakupu specjalnego Kuponu Upominkowego o wybranej wartości ( dostępne są Kupony od 25.00 zł), który dostarczany jest elektronicznie lub pocztą tradycyjną dla osoby wybranej do obdarowania. Kuponów nie można wykorzystać do złożenia dwóch zamówień. W przypadku gdy wartość kuponu przekracza wartość zamówienia, różnica nie jest zwracana.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 89 521 2716 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-sklep@artebuild.com
 2. Zmiany w adresie dostawy czy danych na fakturze Klient może dokonać do momentu nadania przesyłki.
 3. W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówienia, jeśli zapłata za towar została dokonana w formie przedpłaty, to zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 7 dni od dnia rezygnacji, na rachunek  Klienta.

§ 4. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności: przelew bankowy na podane w zamówieniu konto lub płatność za pośrednictwem Przelewy24 lub serwis Paypal, gdzie możliwe są również płatności za pomocą kart płatniczych.

§ 5. Warunki dostawy

 1. Wysokość opłaty za dostarczenie przesyłki wynosi 12 zł nie zależnie od ilości zamówionych artykułów. Produkty zwolnione z opłaty za przesyłkę są wyszczególnione w ofercie promocyjnej.
 2. W przypadku, gdy zamówienie nie osiągnie wartości zwalniającej z kosztów dostawy, z powodu braku części zamówionych produktów, Klient nie poniesie dodatkowej opłaty za dostawę.
 3. artebuild.com nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy, spowodowane nieterminowym dostarczeniem przesyłki przez firmę kurierską bądź Pocztę Polską.

§ 6. Warunki reklamacji

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na dostarczony produkt, w przypadku gdy produkt ten posiada wady techniczne bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy. Klient może reklamować również przesyłkę, która jest niezgodna ze złożonym przez niego zamówieniem.
 2. Reklamację należy złożyć do Działu Obsługi Klienta telefonicznie pod nr 89 521 27 16  bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-sklep@artebuild.com , w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki.
 3. Reklamowane produkty należy odesłać do magazynu artebuild.com, na podany w zamówieniu adres.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Działu Obsługi Klienta.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkty uszkodzone zostaną wymienione na pełnowartościowe. W przypadku brak możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep gwarantuje zwrot równowartości zakupionego towaru, najpóźniej w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W tym celu należy odesłać zakupiony towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu ( faktura), w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki na podany w zamówieniu adres.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy zwracane produkty nie były używane, nie są uszkodzone oraz są odesłane w oryginalnym opakowaniu.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Koszt odesłania zakupionych towarów, poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.
 5. artebuild.com dokona zwrotu zapłaconej kwoty za odesłane produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot nastąpi na rachunek Klienta podany w formularzu zwrotu lub w oświadczeniu własnym o odstąpieniu od umowy.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. artebuild.com gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane Klientów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów promocyjnych, o ile Klient wyraził na to zgodę.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” Dz.U.z 2002 r Nr 101, poz. 926, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz ich usunięcia. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Obecność towarów na stronach artebuild.com nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. artebuild.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.artebuild.com dokłada wszelkich starań, aby treść oferty sprzedaży dokładnie odpowiadała rzeczywistości.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.